Historie

Naast het Broederhuis aan de Pastoor Bastiaansensingel 29 in St. Willebrord schilderde Broeder Dagobertus eind jaren ’70 in een fietsenstalling. Broeder Mauritius toonde ook interesse en samen zijn ze er gaan schilderen.
In die tijd organiseerde Broeder Nereus in het toenmalige jeugdcentrum De Tekenclub met enkele vrijwilligers een jeugdinstuif. In De Tekenclub vergaderde ook de Stichting Carnaval St. Willebrord. Tijdens een van die vergaderingen werd aan Broeder Nereus gevraagd of hij ook tekenles gaf. Gedurende een aantal jaren gaf Broeder Nereus een aantal mensen op een avond, na afloop van de jeugdinstuif, les in portret tekenen.
Broeder Nereus vroeg aan Broeder Mauritius of het mogelijk was met wat mensen van De Tekenclub in het schuurtje naast het Broederhuis te gaan tekenen en dat was het begin van de schildersclub. Een kleine groep mensen had er plezier in om onder leiding van Broeder Nereus portret te tekenen.

Broeder Nereus
Broeder Nereus

Tijdens een vergadering in 1980 van de Stichting Carnaval werd gevraagd of de mensen die tekenden of schilderden werkstukken wilden ophangen tijdens het nieuwjaarsconcert van fanfare De Eendracht.
In 1981 werd een eerste expositie gehouden met elf exposanten uit de gemeente Rucphen. Dit was een groot succes en verschillende mensen wilden ook graag komen tekenen en schilderen bij de club in het schuurtje bij de broeders. Het nieuwjaarsconcert met expositie werd een jaarlijkse traditie en de club groeide.
Onverwacht kwam het bericht dat het Broederhuis verkocht zou worden. De mensen die in de schuur tekenden en schilderden zochten naar een oplossing om door te kunnen gaan met hun hobby. En toen kwam er de aanbieding om het schuurtje te kopen. Met steun van de Rabobank werd de inmiddels tot atelier verbouwde fietsenstalling/schuur aangekocht in 1984.
In 1984 was het ook het moment om van de schildersclub een stichting te maken. Op 17 oktober 1984 passeerde de stichtingsakte bij notaris Van Gurp. De naam werd St. Joseph, vernoemd naar Broeder Nereus, die Josef Za’Klos heette.
Naast de schilderruimte was er ook een appelschuurtje en een hobby-ruimte van Broeder Fernando. Met inzet van velen werden deze drie ruimtes in 1985 omgebouwd tot een grote clubruimte. Door de alsmaar toenemende animo om te tekenen en te schilderen, werd in 1988 besloten tot uitbreiding. Er werden een nieuw lokaal en een schuurtje bijgebouwd.
De schildersclub St. Joseph werd een bloeiende club en vervulde en vervult nog steeds niet alleen een plaatselijke, maar zeker ook een regionale functie. Naast de mogelijkheid om samen te schilderen en te tekenen, is de grote kracht van de club het saamhorigheidsgevoel en de gezelligheid.
Broeder Nereus leidde de club vele jaren tot aan zijn onverwachte overlijden op 19 januari 1993.
De club ging door en het aantal leden groeide. Momenteel heeft de club ruim honderd leden uit de hele regio.

De laatste broeder van St. Louis, verbonden aan St. Joseph, overleed onverwacht in november 2005. Dit was Broeder Mauritius (Adrianua de Leeuw), oud-voorzitter van St. Joseph. Na het verlies van de oprichter van de club, Broeder Nereus, was weer een stuk vastigheid bij de club weg.

Broeder Mauritius
Broeder Mauritius

Bronnen: “Van ’n clubke tot vereniging”, uitgave van Heemkundekring Willebrord 1993, deel V, en “De Regenboog”.