Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt.


Peter Raaijmakers: voorzitter – secretaris pjmraaymakers@home.nl

Jan Laseroms : penningmeester
Petra den Braber : 2e penningmeester – 2e secretaris
Ad Heeren : bestuurslid
Peter de Pijper : bestuurslid